Vyberte stranu

program

ŠTVRTOK – 22. september 2022

  • 8:00 – 9:00
   Prezentácia

  • 9:00 – 9:15
   Úvod a otvorenie:

   Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského
   a naftového zväzu
     
   Úvodný príhovor
   Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie   
  • 9:15 – 11:00
   1. PANEL
   ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ KRAJÍN V4 A EÚ PO UKRAJINSKO – RUSKEJ VOJNE   
                                                                  (Moderátor: Richard Kvasňovský, SPNZ)

   Hlavný príhovor:  
   Andrea Stegher, viceprezident Medzinárodnej plynárenskej únie 
   Diskutujúci:
    Róbert Hajšel, člen Európskeho parlamentu
   – Peter Kremský, člen Národnej rady
   – Gottfried Steiner, CEGH, Austria

  •  11:00 – 11:30
   Prestávka na kávu 

  • 11:30 – 13:30
   2. PANEL

   SÚČASNÝ STAV PLYNÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V STREDNEJ EURÓPE – PRÍLEŽITOSTI A HROZBY
                                                            (Moderátor: Richard Kvasňovský, SPNZ)
   Hlavný príhovor
   :
   Rastislav Ňukovič, Eustream, Slovenská republika

   Diskutujúci: 

   – Szabolcz I. Ferencz, FGSZ, Maďarsko
   – Ion Sterian, Transgaz, Rumunsko

    

  • 13:30 – 15:00
   Prestávka na obed

  • 15:00 – 16:30
   3. PANEL

   PODZEMNÉ ZÁSOBNÍKY ZEMNÉHO PLYNU AKO NÁSTROJ ENERGETICKEJ BEZPEČNOSTI V REGIÓNE
                                                                  (Moderátor: Ján Klepáč, SPNZ)

   Hlavný príhovor:
   Martin Bartošovič, NAFTA, Slovenská republika
   Diskutujúci:
   – Markus Mitteregger, RAG AG Austria, Rakúsko
   – Catherine  Gras, Storengy Germany & UK, Nemecko
   –  Douglas Waters, Uniper Energy Storage

    

  •  16:30 – 18:00
   Čaša vína

    

  PIATOK – 23. september 2022

  •  9:00 – 11:00
   4. PANEL
   OBNOVITEĽNÉ A NÍZKOUHLÍKOVÉ PLYNY V PLYNÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRE

                                                                        (Moderátor: Richard Kvasňovský, SPNZ)
   Hlavný príhovor:
   Christoph Höft, Open Grid Europe, Nemecko
   Diskutujúci:  
   – 
    Tomáš Matula, Eustream, Slovenská republika
   – Roman Zavada, NAFTA, Slovenská republika
   – Peter Demeč, SPP – D, Slovenská republika
   – Ján Weiterschütz, Národná vodíková asociácia Slovenska, Slovenská republika
   – Witold Strugalski, PGNIG, Poľsko
   – Artem Petrenko, Association of  Gas Producers of  Ukraine, Ukrajina

  • 1:00 – 11:30
   Prestávka na kávu 

  • 11:30 – 13:00
   5. PANEL
   BUDÚCNOSŤ ZEMNÉHO PLYNU V EURÓPSKOM ENERGETICKOM MIXE

                                                                        (Moderátor: Ján Klepáč, SPNZ)

  Diskutujúci:
  – Zdeněk Čech, Zastúpenie EK na Slovensku
  –  Ján Pišta, JPX, Slovenská republika
  – Veronika Vohlídková, Český plynárenský svaz, Česká Republika
  – Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla, Slovenská republika
  – Jerguš Vopálenský, SPP – distribúcia, a.s.

  • 13:00
   Ukončenie kongresu a obed

   

  ADRESA

  Slovenský plynárenský a naftový zväz
  Mlynské nivy 44/a
  821 09 Bratislava

  SOCIÁLNE SIETE