Vyberte stranu

registrácia

Včasná registrácia
(do 31.8.2022) 330,- € + DPH / 1 účastník

Základná registrácia
(od 1.9.2022 do 9.9.2022) 360,- € + DPH / 1 účastník

Registrácia
po 10.9.2022 390,- € + DPH / 1 účastník

 

registračný formulár

Potrebujete zálohovú faktúru ?

GDPR

3 + 1 =

Účastníkom bez obáv

Dbáme na Vaše zdravie a bezpečnosť. SPNZ sleduje situáciu COVID-19 a bezpečnostné opatrenia, aby sa účastníci mohli konferencie zúčastniť bez obáv. Hotel taktiež postupuje
v súlade s platnými nariadeniami vlády a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Účastnícky poplatok

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku

SK04 1100 0000 0026 6745 5133; TATRSKBX

Variabilný symbol: vaše IČO

Do správy pre príjemcu uveďte meno účastníka
a názov Vašej spoločnosti

Storno podmienky

SPNZ si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený

v plnej výške.

Registrácia zo strany účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr

do 9. septembra 2022 vrátane. Storno poplatok je 50% z ceny vložného.

Pri zrušení od 10. septembra 2022 sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

 

ADRESA

Slovenský plynárenský a naftový zväz
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava

SOCIÁLNE SIETE