Vyberte stranu

miesto

konania

Hotel SHERATON

Pribinova 12

Bratislava

02/235350000

Rezervácia ubytovania

Rezervujte si ubytovanie v hoteli SHERATON priamo cez rezervačný link, ktorý je platný
v rozmedzí 21. – 23. September 2022.

Cena za jednu osobu / noc je 150,- €.

Rezervačný kód: Central European Gas Congress

 

ADRESA

Slovenský plynárenský a naftový zväz
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava

SOCIÁLNE SIETE